Kontakta oss på Italienska Vingårdar

Italienska Vingårdar / BoCa Travel & Tourism AB

telefon  +46-703 855485 eller +46 73 8051084

E-post: kontakt@italienskavingardar.se

Org.nr. 559223-1244    BG 5399-3903

kammarkollegiets-logga-100_50

 Italienska Vingårdar AB har ställt lagenlig resegaranti till Kammarkollegiet