Våra resevillkor

Italienska Vingårdar AB

Kompletterande Särkilda Resevillkor 2018-19

Italienska Vingårdar AB använder SRF’s allmänna resevillkor, samt våra kompletterande villkor nedan.

För Italienska Vingårdar AB´s resenärer gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor samt Kompletterande särskilda villkor.
Kompletterande särskilda villkor för Italienska Vingårdar AB:

1.3 Pris och avtalade tjänster

1.3.12 Delbetalning
Av bokningsbekräftelsen framgår om flygresan skall betalas i sin helhet i samband med bokning och samtidigt som anmälningsavgiften.

1.3.13 Slutbetalning
Slutbetalning skall vara Italienska Vingårdar AB tillhanda senast 10 dagar innan avresa eller enligt fakturans förfallodag. Färdhandlingar skickas med e-post c:a 14 dagar innan avresan.

1.4 Avtalets ingående

1.4.4 Anmälningsavgiften är 10 % eller minimum 1000 sek per person eller anpassas i de fall, där flygbiljetter inköpts åt kund, till kostnaden för flygbiljetten plus administrativa avgifter.

1.4.5 Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

1.4.6 Italienska Vingårdar AB ingår avtal med huvudresenären, dvs den som bokar resan för sig själv och ev medresenärer. Ändringar samt eventuella avbokningar måste göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.

1.4.7 Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.

1.4.8 Önskemål kan ej garanteras

2.3 Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1 Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.3 Vid ändringar i bokningen tar Italienska Vingårdar AB ut en ändringsavgift på 300 sek

2.3.2 Arrangörens ändringar/ inställande före avresa
2.3.2.6 Minimiantal är 10 deltagare vid arrangerade gruppresor (gäller ej vid individuella bokningarmed valfria datum). Information om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa.

3. Avtalets upphörande / avbeställning

3.1 Resenärens avbeställning av paketresan

3.1.8. Följande avbeställningsregler ersätter punkt 3.1.4-3.1.7 i SRF’s villkor
Avbeställning Kostnad för resenären
30 dagar innan avresa Anmälningsavgiften
29-8 dagar innan avresa 50% av resans pris
7 – 0 dagar innan avresa 100% av resans pris

3.3 Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
3.3.2 Italienska Vingårdar AB förmedlar Goudas rese- och avbeställningsförsäkringar.
3.3.3 Avbeställningen skall göras skriftligen så snart avbeställningsgrunden inträffat och senast före resans avgång till Italienska Vingårdar AB
3.3.4 Resenären skall själv kontrollera med försäkringsbolaget vilka regler som gäller och intyg som krävs vid avbeställning.

4. Fel och brister
4.2 Tryckfelsreservation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar.

Kontakt: hans@italienskavingardar.se

031-812235

Lämna ett svar