Våra resevillkor & Resegaranti

Våra resevillkor & Resegaranti

Italienska Vingårdar

Italienska Vingårdar är ett varumärke som ägs, drivs och administreras av BoCa Travel & Tourism AB. Bolaget använder SRF’s allmänna resevillkor, samt Kompletterande Särskilda Resevillkor, vilka gäller för Italienska Vingårdars resenärer.

Kompletterande Särskilda Resevillkor 2021-2022 gällande varumärket Italienska Vingårdar under bolaget BoCa Travel & Tourism AB:

1. Pris och avtalade tjänster

1.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften skall betalas senast 10 dagar efter bekräftad bokning eller senast fakturans förfallodag.

1.2 Slutbetalning
Slutbetalning skall vara Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB tillhanda senast 20 dagar innan avresa eller enligt fakturans förfallodag. Färdhandlingar skickas med e-post c:a 14 dagar innan avresan.

2. Avtalets ingående

2.1 Anmälningsavgiften är 10 % eller minimum 1000 SEK per person eller anpassas i de fall, där flygbiljetter inköpts åt kund, till kostnaden för flygbiljetten plus administrativa avgifter.

2.2 Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

2.3 Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB ingår avtal med huvudresenären, det vill säga den som bokar resan för sig själv och eventuella medresenärer. Ändringar samt eventuella avbokningar måste göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.

2.4 Muntliga beställningar skall vara skriftligen bekräftade.

2.5 Önskemål kan ej garanteras

3. Ändringar efter avtalets ingående

3.1 Resenärens önskemål om ändringar före avresa
3.2 Vid ändringar i bokningen tar Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB ut en ändringsavgift på 300 SEK

4. Arrangörens ändringar/ inställande före avresa
4.1 Minimiantal är 10 deltagare vid arrangerade gruppresor (gäller ej vid individuella bokningar med valfria datum). Information om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa.

5. Avtalets upphörande / avbeställning
5.1 Resenärens avbeställning av paketresan

5.2. Följande avbeställningsregler gäller vid avbeställning med åtföljande kostnad för resenären
Mer än 30 dagar innan avresa = Anmälningsavgiften
29-8 dagar innan avresa = 50% av resans pris
7 – 0 dagar innan avresa = 100% av resans pris

5.3 Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
5.3.1 Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB förmedlar Solids rese- och avbeställningsförsäkringar.
5.3.2 Avbeställningen skall göras skriftligen så snart avbeställningsgrunden inträffat och senast före resans avgång till Italienska Vingårdar.
5.3.3 Resenären skall själv kontrollera med försäkringsbolaget vilka regler som gäller och intyg som krävs vid avbeställning.

6. Fel och brister
6.1 Tryckfelsreservation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på hemsidan och förbehåller oss rätten att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar.

Kontakt: bo@italienskavingardar.se
Tel: 0738051084

Resegaranti

Italienska Vingårdar / BoCa Travel & Tourism AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet

Vårt Org.nr. 559223-1244

Kontakta oss:
bo@italienskavingardar.se

kammarkollegiets_logotyp_i_jpg-300x118