Du är med och gör skillnad med Dandelion

Italienska Vingårdar kommer från och med säsongen 2022 skänka 100 kronor per resenär till Dandelionfonden. Så när du bokar med oss är du indirekt delaktig i att skapa trygghet och bidra med mat i magen på barn som verkligen behöver vårt stöd.

Efter en resa till Kapstaden och Kwazulu Natal provinsen 2014, besökte vi både kåkstäderna och en typisk landsortsby. Där och då blev det obeskrivligt tydligt under vilka påvra förhållanden hundratusentals fattiga lever i Sydafrika. Framför allt är det de barn som är föräldralösa som har det tuffast. Varje liten insats hjälper lite och vi ville verkligen vara med och göra skillnad.  När goda vänner, med stora hjärtan, startade upp en hjälporganisation för att på ett direkt sätt stötta föräldralösa sydafrikanska barn, beslöt vi oss genast att delta. Vi är faddrar till en pojke som bor långt ute i bushen hos en släkting. Eftersom det råder skolplikt i Sydafrika går han drygt en timme per väg varje dag för att komma till sin skola. Vi bidrar med en månadspeng som går till matpaket till hans hushåll. Dessutom ser vi till att han utrustas med skoluniform. Att stötta honom med de medel vi kan känns innerligt meningsfullt då han får bättre förutsättningar att klara av sin skolgång.

Dandelion är numera ett specialprogram under Star for Life och organisationen tar nu klivet vidare genom starten av Dandelionfonden. Pengar från fonden ska bland annat gå till vattencisterner till skolor och till ett barnhem där en ny byggnad med sovsalar ska byggas så att fler barn får en säng att sova i. Dandelion är en liten organisation där transparensen i hur våra bidrag redovisas ner till varje krona. Då vi vet att våra insatser går till barnen i form av mat, odlings- och hönsprojekt samt skoluniformer, har vi det största förtroendet för Dandelion.

Här kan du få mer utförlig information om Dandelion

Tack på förhand!

skolbesök_nibela_19
Dandelion-logo-2020-YELLOW