Personuppgifter/GDPR

Personuppgifter/GDPR

Hur behandlar Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB dina personuppgifter enligt GDPR-lagen?

I vår Personuppgiftspolicy/GDPR (se nedan) förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig som konsument och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter utefter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Sammanfattningsvis behandlar vi följande personuppgifter framförallt för följande övergripande syften:

Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan och/eller ditt avtalade researrangemang i enlighet med de tjänster vi utför, till exempel boende, evenemang, hyrbil eller annan tjänst.
Genom din förfrågan och/eller bokning via vårt formulär på vår hemsida (italienskavingardar.se) eller via e-mail till oss, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår Personuppgiftspolicy/GDPR.
Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla viss information om dina särskilda reseönskemål relaterat till personliga preferenser och din hälsa som vi får från dig med främsta syftet att säkerställa att du kan resa och att du inte serveras mat eller tilldelas ett boende som inte passar dig.
Genom att du samtyckt till det eller om du gjort en beställning och inte tackat nej till det kommer vi även behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig relevant och för dig och ditt resmål anpassad marknadsföring, t ex restips, rekommendationer och nyhetsbrev. Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring och information.
Ovan anges endast exempel på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, som rätten att invända mot viss behandling och att få information om hur vi behandlar din information.

Personuppgiftspolicy (GDPR) för Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB

Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB är medvetna om och prioriterar din integritet. Vi skyddar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Personuppgifter är allt som kan kopplas till dig som person och kan vara t ex namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter om din resa och dina specialönskemål. Här vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

BoCa Travel & Tourism AB med organisationsnummer 559223-1244, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress kontakt@italienskavingardar.se eller ringa oss på telefonnummer +46 738 051 084 eller +46 0703 855485. Vår postadress är BoCa Travel & Tourism AB, Svanvik 99, 472 95 Varekil.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är uteslutande uppgifter som du själv eller din medresenär valt att lämna till oss vid köp.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB säljer aldrig dina personuppgifter. När vi delar personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt. Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB, de företag som behöver personuppgifterna för att vi ska kunna följa vårt avtal med dig och IT-leverantörer. Du kan läsa mer detaljer om detta nedan.

Om du önskar mer detaljerad information om vilka vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer i detalj om hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

I den utsträckning det är nödvändigt för att kunna administrera och leverera ditt researrangemang; boende, evenemang eller annan upplevelse eller tjänst, som du köpt av oss delar vi vissa av dina personuppgifter med de företag som behöver dessa för att kunna tillhandahålla del av din resa, boende, evenemang eller annan tjänst. Detta kan i förekommande fall vara det eller de flyg- buss- eller tågbolag vi har bokat åt dig, aktivitetsarrangörer, hyrbilsbolag, hotell, restauranger samt andra företag inom rese-, aktivitets- eller evenemangsbranschen.
Vi delar även dina personuppgifter med våra externa IT-leverantörer och leverantörer av bokningssystem för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot dig och bedriva vår verksamhet. Våra IT-leverantörer och våra andra leverantörer behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.
För att du ska kunna få de tilläggstjänster du har valt, t.ex. reseförsäkring eller avbeställningsskydd delar vi vissa av dina personuppgifter med den leverantör av försäkringar vi använder oss av.
Vi delar även vissa av dina personuppgifter med leverantör/transportör för att du ska få dina vouchers/resehandlingar utskrivna och levererade hem till dig om du valt detta.
För att kunna nå dig med vår anpassade marknadsföring kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med de leverantörer av tjänster för marknadsföring som vi använder oss av,
För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, leverera dina resehandlingar till rätt adress (om du valt det), delar vi vissa av dina kontaktuppgifter med vår leverantör av en tjänst för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Nej, då Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB enbart samarbetar med partners i länder inom EU så delas inga uppgifter utanför EU.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

När du köper en tjänst hos oss

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra din beställning och ditt avtal, t.ex. beställning av resa, boende, evenemang eller annan tjänst. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna slutföra din beställning. Du kommer inte heller kunna reklamera, avboka eller omboka din resa om du inte anger dina uppgifter.

För att vi ska kunna tillgodose ditt behov av assistans samt behandla eventuella andra känsliga uppgifter, t.ex. allergier, behöver du samtycka till att vi behandlar dessa uppgifter. Om du inte samtycker till denna behandling kommer vi inte kunna tillgodose dina behov.

Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter. Utöver vad som anges nedan kan vi även komma att behöva behandla vissa uppgifter för att följa andra tvingande lagar och regler. Vi kan även komma att behandla vissa uppgifter enbart i syfte att vidareförmedla dessa till en partner till oss, t.ex. om du valt att teckna en försäkring via oss. Sådan partner är i sådant fall personuppgiftsansvarig för denna behandling.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna behandlas från slutförd beställning och två (2) år framåt eller tidigare om du invänder mot marknadsföring. Löpande blir du tillfrågad/informerad om godkännande om fortsatt behandling av dina personuppgifter eller om du önskar avregistreras.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På IMY, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, imy.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna personuppgiftspolicy fastställdes av Italienska Vingårdar/BoCa Travel & Tourism AB 2021-03-24.